Řízení vzduchotechniky v Tunelovém Komplexu Blanka
scroll
Zpět

Řízení vzduchotechniky v Tunelovém Komplexu Blanka

PRED
Realizace 2012-2018

Řízení vzduchotechniky v Tunelovém Komplexu Blanka

Společnost: Satra spol. s r.o.

Termín realizace: 2012-2018

Výzva: Realizace unikátního systému vzduchotechniky, který nemá ve střední Evropě srovnání

Popis: Pro společnost Satra s.r.o. jsme v tunelu Blanka naprogramovali systém na regulaci vzduchotechniky, který zajistí předepsané podmínky na kvalitu vnitřního prostředí tunelu a zároveň bude energeticky úsporný. Regulátor je založen na detailním fyzikálním modelu tunelu a jeho technologií a navíc je doplněn o model dopravy a šíření zplodin. Regulátor zároveň zajišťuje splnění nasmlouvaného ¼h maxima.

Přínos: Splnění minimálních požadovaných průtoků za všech provozních stavů (díky komplexitě vzduchotechniky prakticky nemožné s konvenčními regulátory)

Další reference