Systém pro plně autonomní výrobu obnovitelné elektřiny
scroll
Zpět

Systém pro plně autonomní výrobu obnovitelné elektřiny

PPP
Realizace 2019-2021

Systém pro plně autonomní výrobu obnovitelné elektřiny

Společnost: Technologická agentura České republiky

Výzva: unikátní technologie, pilotní projekt v ČR

Termín realizace: 2019-2021

Popis: Cílem tohoto projektu je vytvořit nezávislé energetické hospodářství na bázi obnovitelných zdrojů prostřednictvím inovativní technologie pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla z biomasy nízkého elektrického výkonu v nezávislém systému vybaveném fotovoltaickými panely a bateriemi a přispět ke zlepšení stavu životního prostředí v ČR. Navržený systém je schopný plně fungovat bez připojení k elektrizační soustavě. Hlavním cílem je pro tento systém vyvinout nadřazený řídicí software, který propojí veškerý hardware do centrálního řídícího rozhraní. Řídicí software bude monitorovat a regulovat celkovou výrobu elektrické energie z biomasy a z fotovoltaických panelů, skladování v bateriové soustavě a její celkový odběr.

Přínosy: smysluplné využití OZE pro koncového zákazníka v poloostrovním systému pro spotřebu a výrobu EE a tepla

 

Další reference