Projekce flexibility v síti NN a VN související s rozvojem elektromobility a decentrálních zařízení
scroll
Zpět

Projekce flexibility v síti NN a VN související s rozvojem elektromobility a decentrálních zařízení

MPC
Realizace 2019-2021

Projekce flexibility v síti NN a VN související s rozvojem elektromobility a decentrálních zařízení, zejm. stacionární akumulací, v ČR do roku 2040

Společnost Technologická agentura České republiky

Výzva: Stabilizace přenosové soustavy, ekonomika dobíjecích stanic

Zahájení spolupráce 2019-2021

Popis: Cílem předkládaného záměru jsou predikce 1. flexibility v elektrické síti NN a VN způsobené rozvojem elektromobility a malou stacionární akumulací detailní projekce v časových řezech do 2030 a orientační extrapolace do r. 2040. 2. časové disponibility flexibility denní, týdenní a roční diagramy 3. geografického rozložení flexibility v ČR (heatmapy ČR v časových řezech) Výsledky predikcí flexibility z těchto technologií budou doplněny o projekce flexibility z dalších decentrálních technologií, tj. zejména malých kogenerací a technologií na straně spotřeby (DSM). Součástí záměru je posouzení technických a legislativních předpokladů pro možné využití flexibility a doporučení pro aktualizaci strategických a koncepčních dokumentů (např. NAP CM a NAP SG).

Přínos: Příprava infrastruktury ČR na přechod od fosilních paliv a na elektromobilitu

Další reference