Datová analytika průběhových měření průtoků vody pro včasnou detekci havárií rozvodů vody
scroll
Zpět

Datová analytika průběhových měření průtoků vody pro včasnou detekci havárií rozvodů vody

RVJ
Realizace 2020

Datová analytika průběhových měření průtoků vody pro včasnou detekci havárií rozvodů vody

Společnost: Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Trvání projektu: 2020 – současnost

Výzva: Prokazatelné snížení nákladů, detailní analytikou generovat nová, neortodoxní řešení

Popis: Detailní analytika dat jednotlivých spotřebišť, jejíž cílem je minimalizace času zjištění poruchy respektive úniku vody a tím úspoře již nakoupené vody. Druhotným efektem je postupná automatizace zjišťování ztrát a tím předejití chyby lidského faktoru. Analytika má sloužit k zadání pro námi poskytované analyticko-aplikační sw rozhraní.

Přínos: Úspora nákladů na včasnější predikci úniku vody, vyčištění provozních dat

Rozvoj: Plánování průtoků vody vodojemy, úspora nákladů na čerpacích pracech

Další reference