Komplexní návrh a řízení lokálních distribučních soustav s využitím pokročilé teorie řízení
scroll
Zpět

Komplexní návrh a řízení lokálních distribučních soustav s využitím pokročilé teorie řízení

PPP
Realizace 2018-2021

Komplexní návrh a řízení lokálních distribučních soustav s využitím pokročilé teorie řízení a numerické optimalizace

Poskytovatel: Technologická agentura ČR

Výzva: Unikátní, pilotní projekt v ČR

Termín realizace: 2018-2021

Popis: Hlavním cílem projektu je vývoj a pilotní nasazení inovativního řešení poloostrovního energetického systému. Řešení zahrnuje dimenzování energetických prvků, obchodní model podporující angažovanost koncových zákazníků v nakládání s energií, prediktivní regulaci systému, vazbu na dynamické ceny energie a posouvání spotřeby koncových zákazníků. Projekt povede ke smysluplnému využití obnovitelných zdrojů energie v přímém propojení s koncovým uživatelem a ke snížení nákladů na energii budoucích uživatelů/vlastníků budov v systému a potažmo ke snížení dopadu na životní prostředí. Dosažení hlavního cíle se předpokládá do tří let od začátku projektu.

Smysluplné využití: OZE pro koncového zákazníka v poloostrovním systému

Další reference