OPPIK Prediktivní regulace a diagnostika systému CZT DH4.ENERGY
scroll
Zpět

OPPIK Prediktivní regulace a diagnostika systému CZT DH4.ENERGY

RVJ
Realizace 2021-2023

OPPIK  Prediktivní regulace a diagnostika systému CZT  DH4.ENERGY

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024507
Poskytovatel: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Trvání projektu: 1.4.2021 – 31.5.2023
Partner: UCEEB ČVUT  

Cílem projektu je vybudování SW modulu pro optimalizaci tepelné ztráty a hydrauliku sítě s využitím predikce systému CZT a uvedení do poloprovozu jednotku prediktivní optimalizace a diagnostiky.

Projekt je podpořen prostředky Evropské unie, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Další reference