Jednotka prediktivní optimalizace a diagnostiky
scroll
Zpět

Jednotka prediktivní optimalizace a diagnostiky

Jednotka prediktivní optimalizace (MPC, z angl. Model predictive control) nastavuje výstupní teplotu topné vody horkovodní sítě CZT v závislosti na predikci spotřeby tepla na vytápění a teplé vody, venkovní teploty a dopravního zpoždění ke koncovým zákazníkům tak, aby teplota topné vody na výstupu byla optimální (s ohledem na náklady na tepelné ztráty a čerpací práce oběhových čerpadel) a zároveň byl splněn tepelný komfort – byly dodrženy žádané teploty (setpointy) ÚT a TV na sekundární straně výměníků tepla. Jednotka diagnostiky pak slouží ke kontinuálnímu monitoringu a vyhodnocení poloprovozu se zaměřením na vyhodnocení kvality dodávky tepla a ekonomiku provozu.
Software je vhodný pro horkovodní a teplovodní sítě s vysokou úrovní digitalizace s dostupnými provozními daty z předávacích stanic (otevření regulačních ventilů a teplot sekundárních rozvodů) a měřičů tepla (teplota přívod, teplota zpátečka, výkon, průtok) s minimálně 15 minutovým krokem.
Licence k software je možné objednat po emailové dohodě na feramat@feramat.com
Software byl implementován v rámci projektu OPPIK CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024507, DH4.energy.
Autoři: Šulc Jan, Cigler Jiří (Feramat Energies, s.r.o.) a Pokorný Nikola, Matuška Tomáš (ČVUT UCEEB)

Další aktuality