Vyvinuli jsme řídicí a plánovací systém na poskytování SVR!
scroll
Zpět

Vyvinuli jsme řídicí a plánovací systém na poskytování SVR!

Vyvinuli jsme řídicí a plánovací systém na poskytování SVR!

V relativně krátké době jsme se vypořádali s velmi zajímavou výzvou jednoho z našich zákazníků a podařilo se nám vyvinout systém na řízení (modul RVJ) a plánování (modul PPP) portfolia zdrojů a spotřebičů pro poskytování služeb výkonové rovnováhy (SVR) formou integrace do agregačního bloku (integrovaný agregátor). Při vývoji jsme vycházeli ze zkušeností s podpůrnými službami u zákazníků, a především naší odborné znalosti energetiky a kombinatorické optimalizace, která byla nezbytná pro transformaci přísných certifikačních podmínek kodexu ČEPSu do funkčního a plně automatizovaného systému, který dokáže pružně reagovat na tisíce proměnných v reálném čase a je přímo napojený na dispečink ČEPSu.  

Tuto ambici, stát se prvním poskytovatelem SVR v ČR, jsme přijali od našeho dlouhodobého zákazníka, společnosti innogy Energo, a náš systém jsme v rekordním čase implementovali do prostředí portfolia KGJ (s výkonem od 0,16 MW do 1,56 MW) po celé ČR o celkovém výkonu 10 MW. Naše technologie řídicího systému (modul RVJ) v řádu jednotek vteřin vyhodnocuje desítky až stovky provozních stavů a upravuje žádané výkony KGJ a to tak, aby agregační blok dodržoval požadovanou kvalitu poskytování SVR.

Plánovací systém (modul PPP) plánuje co nejefektivnější využití portfolia KGJ s predikcí mnoha proměnných, jako jsou nabídky day-ahead pro obchodování s EE a poskytování SVR, využití KVETu, upotřebení tepla z KGJ do soustavy CZT a nepřetápění soustavy (nastavení soustavy tak, aby se co nejvíce využila akumulace tepla do akumulačních nádrží a samotného CZT). Celé řešení je zacíleno na maximalizaci zisku, jak ze současného portfolia KGJ, tak i z plánovaných investic do nových zařízení.

Dne 3.6.2021 jsme plně rozběhli náš řídicí systém (modul RVJ) tak, aby mohl zákazník pro ČEPS poskytovat službu mFRR15+ (15minutová záloha) a dne 24.7.2021 jsme dokončili plánovací systém (modul PPP). V současné chvíli běžíme v režimu 5-ti měsíčního pilotního provozu, který je klíčový především pro bezpečnější poskytování služby s novým přístupem k provozování kogeneračních zdrojů v CZT.  Děkujeme za důvěru!

https://www.innogy.cz/o-innogy/press-centrum/tiskove-zpravy/innogy-bude-poskytovat-vykonovou-rovnovahu-pro-ceps-jako-agregator/

Výzvou do budoucna je pro nás rozšiřování agregačních bloků o vyhlazovací nebo záložní zdroje EE (EKotel, baterie), dále pak poskytování této služby pro agregační blok spotřebičů EE (chladící věže, kompresory, pece, apod.), a v neposlední řadě pružná reakce na připravované změny kodexu ze strany ČEPSu.  

Další aktuality