Stali jsme se úspěšným žadatelem o poskytnutí dotace z EU v rámci programu OPPIK
scroll
Zpět

Stali jsme se úspěšným žadatelem o poskytnutí dotace z EU v rámci programu OPPIK

Projekt „Prediktivní regulace a diagnostika systémů centrálního zásobování teplem”, na kterém budeme spolupracovat s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ČVUT (UCEEB), byl podpořen prostředky Evropské unie, Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

Projekt realizovaný v období od 1.4.2021 do 31.5.2023 se zabývá digitalizací systémů centralizovaného zásobování teplem (CZT), která provozovatelům přinese větší přehled o jejich fungování, zajistí efektivnější a ekonomičtější chod technologií a navrhne další možnosti rozvoje systémů s ohledem na zvýšení ekonomických přínosů. Takové řešení navíc pomůže rozvoji komplexních systémů CZT s více zdroji tepla (včetně intermitentních, zdrojů poskytujících flexibilitu elektrické sítě) a akumulacemi, tzv. District Heating 4th Generation (DH4), které se v zahraničí již začínají budovat a v ČR k jejich rozvoji bude docházet rovněž s vyšším zapojením obnovitelných zdrojů do oblasti teplárenství a energetiky.

V rámci projektu dojde k rozvoji našich stávajících softwarových řešení pro řízení systému CZT, kdy vybudujeme nový nástroj pro online diagnostiku obecného systému CZT, který bude integrovat několik inovativních funkcí a zároveň bude napojený na online data ze systémů měření a regulace systému a nástrojů pro energetický management. Součástí projektu je i vytvoření obchodně legislativního modelu garance snížení variabilních nákladů souvisejících s provozem systému CZT.

Další aktuality