Členství v COGEN Czech
scroll
Zpět

Členství v COGEN Czech

Vzhledem k našim nedávným realizovaným projektům v oblasti teplárenství a naší firemní strategii přinášet inovace v oblasti návrhu a provozu komplexních energetických systémů s cílem zvyšovat energetickou účinnost jsme se rozhodli vstoupit mezi členy spolku COGEN Czech (http://www.cogen.cz/). Členství ve sdružení vnímáme jako skvělou příležitost k setkávání a výměně názorů s odborníky ze světa „KVETu“ a k realizaci našich produktů jak u dodavatelů technologií, tak i investorů. 

Činnost spolku souvisí s výrobou a provozem kogeneračních technologií, jejich projektováním a prodejem a poradenskou činností v oblasti kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET). 

Mezi cíle spolku patří:

podpora KVET
vytváření příznivějších legislativních a ekonomických podmínek pro rozvoj kogenerace, zastupování a prosazování zájmů výrobců a uživatelů kogeneračních technologií
šíření informací o ekonomických a ekologických výhodách kogenerace  
diskuse o systému podpory KVET na půdě Energetického regulačního úřadu
snaha o zjednodušení připojování výroben elektřiny využívajících kombinovanou výrobu k distribuční soustavě a snížení investičních nákladů s tím spojených, neboť výkonově malé výrobny jsou stávajícími podmínkami významně ovlivňovány  
Věříme, že budeme platným členem sdružení.

Další aktuality