Dokončení projektu - FLEXDER
scroll
Zpět

Dokončení projektu - FLEXDER

Společně s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ČVUT a LEEF Technologies jsme se podíleli na projektu FLEXDER, který se zabývá dopadem rozvoje nových technologií na flexibilitu v elektrické distribuční síti. 

Zkratka FLEXDER v sobě skrývá plný název Projekce flexibility v síti NN a VN (nízkého a vysokého napětí) související s rozvojem elektromobility a decentrálních zařízení, zejm. stacionární akumulací do r. 2040. Projekt se zabývá dopadem rozvoje elektromobility, kogeneračních jednotek, tepelných čerpadel a malých stacionárních baterií do 1 MW instalovaného výkonu na flexibilitu v distribuční síti.

Výzkum byl podpořen Technologickou agenturou České republiky v rámci druhé veřejné soutěže programu THÉTA.

 

Další aktuality