OPPIK Úspory energie v SZT
scroll
Zpět

OPPIK Úspory energie v SZT

Aktuálně je otevřena 4. výzva z dotačního programu OPPIK Úspory energie v SZT (do 1.3.2021).  Cílem programu je podpora konkurenceschopnosti a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím maximálního využití kombinované výroby elektřiny a tepla. Mezi podporovanými aktivitami, na které lze čerpat dotaci, je i modernizace systémů měření a regulace. Tuto dotační příležitost je možné využít i na instalaci našeho softwaru prediktivní regulace pro řízení provozních parametrů systémů zásobování teplem, díky které je možné dosáhnout úspory tepelných ztrát 7-15% z původních tepelných ztrát. 

Podporovanými aktivitami jsou zejména:

Výstavba, rozvoj a propojování existujících soustav zásobování tepelnou energií včetně předávacích stanic za účelem vyššího využití vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla s cílem dosažení úspor primární energie.
Rekonstrukce stávajících soustav zásobování tepelnou energií včetně předávacích stanic s cílem maximálního dosažení úspor primární energie, případně využití tepla z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo odpadního tepla z průmyslových procesů.
Instalace a modernizace technologických zařízení souvisejících s distribucí včetně měření a regulace v soustavách zásobování tepelnou energií.
Instalace a rekonstrukce vysokoúčinných plynových kogeneračních jednotek v soustavách zásobování tepelnou energií.
Instalace solárních kolektorů a tepelných čerpadel pro předehřev TV, které budou součástí soustav zásobování tepelnou energií. Toto opatření bude způsobilé, pokud bude součástí jakékoliv kombinace výše podporovaných aktivit, které budou v rámci způsobilých výdajů převažovat.
Instalace a rekonstrukce výtopen na zemní plyn, ale pouze v režimu de minimis.
Instalace software prediktivní regulace s sebou přináší další přidanou hodnotu ve formě vyčištění zpracovávaných dat a automatické diagnostice. Mnohdy nejsou teplárenské provozy datově připraveny na instalaci prediktivní regulace (např. online data nejsou přenášená na centrální dispečink nebo není dostatek měřených bodů na CZT síti) - z dotačního programu lze čerpat i pro tyto úpravy. 

Kontaktujte nás pro bližší informace.  

Další aktuality