Zpět

OPPIK - Prediktivní regulace a diagnostika systému CZT - DH4.ENERGY

Prediktivní regulace CZT
2021-2023

Prediktivní regulace a diagnostika systému centrálního zásobování teplem, DH4.ENERGY

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024507
Poskytovatel: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Trvání projektu: 1.4.2021 – 31.5.2023
Partner: UCEEB ČVUT  

Cílem projektu je vybudování SW modulu pro optimalizaci tepelné ztráty a hydrauliku sítě s využitím predikce systému CZT a uvedení do poloprovozu jednotku prediktivní optimalizace a diagnostiky.

Projekt je podpořen prostředky Evropské unie, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Další reference