Zpět

Datová analytika průběhových měření průtoků vody pro včasnou detekci havárií rozvodů vody

Výzkum a vývoj Datová analytika
Realizace 2020

Datová analytika průběhových měření průtoků vody pro včasnou detekci havárií rozvodů vody

Společnost: Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Trvání projektu: 2020 – současnost

Výzva: Prokazatelné snížení nákladů, detailní analytikou generovat nová, neortodoxní řešení

Popis: Detailní analytika dat jednotlivých spotřebišť, jejíž cílem je minimalizace času zjištění poruchy respektive úniku vody a tím úspoře již nakoupené vody. Druhotným efektem je postupná automatizace zjišťování ztrát a tím předejití chyby lidského faktoru. Analytika má sloužit k zadání pro námi poskytované analyticko-aplikační sw rozhraní.

Přínos: Úspora nákladů na včasnější predikci úniku vody, vyčištění provozních dat

Rozvoj: Plánování průtoků vody vodojemy, úspora nákladů na čerpacích pracech

 

 

Další reference