osvetleni1
Úspory jinou cestou.

Významných úspor lze v budovách dosáhnout i jinou cestou než prostřednictvím systému vytápění/chlazení nebo rekonstrukcí pláště budovy.


Postupovat lze ve dvou krocích

1 Základním krokem je nahrazení stávajícího osvětlení úspornějším (pokud již tato fáze neproběhla dříve). Dnešní technologie dovoluje instalovat svítidla s podstatně nižším příkonem za dosažení stejné hladiny osvětlení a zajištění splnění hygienických norem. Jde ovšem o jednorázovou úsporu s delší návratností a vyšší vstupní investicí – je to stejný případ jako rekonstrukce pláště budovy v oblasti úspor na vytápění. Jde tedy o krok nutný, ale bez následujícího kroku se využívá jen část potenciálních úspor.

2 Druhým krokem je instalace pokročilého řízení osvětlení. Standardní „řízení“ osvětlení spočívá jen ve vypnutí/zapnutí svítidel. Často tak závisí jen na na jeho zodpovědnosti, zda bude provoz ekonomický. Nic tak nezaručuje u sebekvalitnějších svítidel jejich skutečně ekonomický provoz. Teprve pokročilé řízení dokáže využít maximum potenciálu k úsporám – stejně jako je to v případě pokročilého řídicího systému vytápění/chlazení. Důležitou vlastností svítidel je jejich elektronika – pokud je tzv. „inteligentní“ (komunikuje například protokolem DALI), tak lze velmi jednoduše implementovat pokročilé ovládání celé osvětlovací soustavy.


„V mnoha objektech, například ve výrobních halách, je možno nemalou část spotřebované elektrické energie ušetřit revitalizací osvětlovacího systému.“

Jiří Cigler, Ph.D. CEO, Feramat Cybernetics

„Zajišťujeme kompletní dodání a rekonstrukci osvětlovací soustavy včetně pokročilého řízení ovládání svítidel dle přání zákazníka.“

Jiří Cigler, Ph.D. CEO, Feramat Cybernetics
uspory-osvetleni

Úspory díky řízení

Možností, jak řízením dosáhnout úspor, je více – od nejjednoduššího opatření, jakým je kontrola nevypnutí světel po odchodu zaměstnanců, po nejzásadnější, jakým je zpětnovazební řízení svítidel pomocí senzoru hladiny osvitu. Během dne se tak využívá přirozeného světla k dosažení cílové hodnoty a osvětlení je utlumeno, čímž se šetří.

Inteligentní svítidla mohou být využita i pro definování tzv. světelných scén, což je výhodné třeba pro noční obchůzky. Pracovník ostrahy tak nemusí rozsvěcet celý prostor s mnohdy instalovaným příkonem desítek kilowatt, ale rozsvítí si pouze několik vybraných svítidel tvořící trasu obchůzky. Moderní řídicí systém dovoluje i vzdálený dozor, ovládání a kontrolu stavu soustavy přes online vizualizaci a management tak může mít přímý přehled o energii spotřebované světly. V případě sběrnice DALI si svítidla dokonce sama dokáží „říci“ o výměnu trubice nebo informují o poruše komponent.