4564545

Tuto sumu ušetřili zákazníci Feramat Cybernetics

120000 m2

Celková plocha námi řízených budov

Spoříme našim zákazníkům

výdajů na tepelnou energii

  • Minimalizujeme potřeby energie pro vytápění
  • Bez nutnosti vysokých investic
  • Návratnost se pohybuje od 3 do 5 let
  • Poradíme, jak naše řešení aplikovat

Časté chyby po zateplení panelových domů

Revitalizace panelových domů postavených ve druhé polovině minulého století je v současnosti velmi aktuálním tématem. Mezi nejčastější metody k dosažení energetických úspor se řadí zateplení fasády nebo výměna původních oken. Tato opatření vedou ke snížení součinitele přestupu tepla obálky budovy, tj. zadržování tepla v budově. Na tuto konstrukční změnu budovy je nutno adaptovat systém tepelného hospodářství budovy, protože již není nutné do budovy dodávat takové množství energie jako před rekonstrukcí obálky budovy.

„Potřeba energie budovy není dána pouze tím, jak dobrou fasádu má, ale jakým způsobem je dodávka energie řízena.“

Jiří Cigler, Ph.D. CEO, Feramat Cybernetics

V případě, že nedojde k úpravám v systému tepelného hospodářství, s velkou pravděpodobností nedojde k dosažení takových úspor, jaké byly v projektech původně slibovány. Úspory mohou být i o třetinu menší, než bylo propočítáno, a navíc se ukazuje, že po jednom roce od zateplení opět vzrůstá spotřeba tepelné energie díky zvýšenému větrání bytů.

Moderní algoritmy vytápění dodávané společností Feramat Cybernetics využívají předpovědi počasí, skutečných měřených dat a matematického modelu tepelného chování budovy. Výsledné řízení energií v domě vede k hospodárnějšímu provozu budovy a úsporám 10 – 30% v porovnání s běžnými systémy řízení vytápění.

    případová studie ke stažení

Inovacemi k úsporám

Představujeme Vám novinku v oblasti řízení vnitřního prostředí budov. Jedná se o prediktivní regulátor, který umožňuje efektivní řízení vnitřního prostředí v budově.

Regulátor bere v potaz jak aktuální venkovní a vnitřní teploty, tak předpověď počasí včetně slunečního osvitu.

Pro minimalizaci dodávky energie a při zachování stejného tepelného komfortu je třeba sestavit matematický model tepelného chování budovy.

Tímto přístupem nejenom šetříte náklady, ale vyhnete se také problémům s přetápěním či nedotápěním.

living_room