tunel4
Úsporná a ekologická ventilace tunelů

Množství městských a dálničních silničních tunelů v Evropě rychle roste, stejně tak jako jejich složitost a nároky na ně kladené, proto je třeba dbát na kvalitu jejich řídicích systémů. To platí zejména pro řízení vzduchotechniky, které musí být velmi spolehlivé a dokázat bez chyb řešit komplikované nároky na kvalitu vnitřního prostředí i na dodržování ekologických požadavků v městských zástavbách.


Provozní ventilace

Feramat Cybernetics poskytuje řešení pro řízení vzduchotechniky, které zajistí dodržení požadovaných hodnot vnitřního prostředí tunelu (tj. kvality vzduchu) při všech provozních režimech a zároveň zajistí optimální energetickou náročnost provozu ventilace. Naše regulační algoritmy jsou založeny na detailním fyzikálním modelu tunelu zahrnujícím i všechny technologie spojené s ventilací (ventilátory, klapky atd.). Navíc je doplněn i o model dopravy a šíření zplodin. Náš produkt myslí i na potenciální výpadky takto složitého řídicího systému, kdy je bezpečnost tunelu zajištěna automatickým přechodem na záložní strategie. Nabízené řešení je unikátní svojí integrací algoritmů optimálního prediktivního řízení, které jsme jako jedni z prvních přinesli do oblasti řízení ventilace tunelů. Díky tomuto pokročilému řízení dokážeme na základě aktuálních měření (kvality vzduchu a hustoty provozu) a znalosti počasí zvolit, které prostředky (např. ventilátory) se mají použít tak, abychom zabezpečili dosažení požadovaných hodnot vnitřní kvality vzduchu a přitom spotřebovali co nejméně energie. Algoritmy řízení navíc implicitně počítají s dodržováním limitních hodnot zplodin vypouštěných do okolí tunelu.


Nabízené řešení je unikátní svojí integrací algoritmů optimálního prediktivního řízení, které jsme jako jedni z prvních přinesli do oblasti řízení ventilace tunelů.


Požární ventilace

Naše produkty pro řízení tunelové vzduchotechniky se nezaměřují jen na provozní ventilaci, ale i na tu požární, kde jsou požadavky na provoz zcela odlišné. Řídicí systém požární ventilace musí fungovat jednoduše, rychle a spolehlivě, bez ohledu na energetickou optimalizaci. Proto se v případě požární ventilace již nepoužívají výše zmíněné pokročilé adaptivní algoritmy, ale klasické regulační zpětnovazební smyčky (např. PID), které dokážeme navrhnout, vyladit a nasadit.