tunel3
Bezpečné a spolehlivé tunely

S rostoucím objemem dopravy využívající silniční tunely je potřebné se zabývat jejich spolehlivostí, bezpečností a riziky spojených s jejich provozem.


Vzhledem k tomu, o jak složitý a komplikovaný systém se jedná, je nutné určit spolehlivost fungování jednotlivých provozních celků tunelu (např. provozní/požární ventilace, systém osvětlení, řídicí systém) a vyhodnotit, zda získané hodnoty vyhovují požadavkům, nebo zda musí být spolehlivost zvýšena. Správnou analýzou lze zároveň nalézt přebytečné redundantní prvky, které mohou být ze systému odebrány za zachování stejné spolehlivosti (což má přirozeně za následek úspory). Další závažnou oblastí jsou rizika spojená s provozováním tunelů – tím není myšleno rizika ekonomická, ale rizika z pohledu bezpečnosti osob. U silničních tunelů se klade důraz především na tři témata – po tragédiích v evropských tunelech je na prvním místě požár v tunelu (a následná evakuace), dále pak kolize v tunelu (a jejich důsledky) a převoz nebezpečných látek.

 

      Leták ke stažení

„Firma Feramat Cybernetics s.r.o. má široké zkušenosti s tvorbou rizikových analýz pro české i zahraniční tunely dle obecných metod jako například FTA/ETA nebo dle specifických metodik jakými jsou PIARC QRAM nebo BASt (včetně švýcarského rozšíření).“

Jiří Cigler, Ph.D. CEO, Feramat Cybernetics

Cost-benefit analýza

Nejčastějším požadavkem jsou tzv. Cost-benefit analýzy rekonstrukcí tunelů – tj. Vyhodnocení variant projektu z pohledu poměru riziko/cena. Dokážeme však nabídnout analýzy na jakékoli úrovni od základního kvalitativního rizikového hodnocení bez znalosti detailních údajů tzv. „rizikový screening“ (profesionální odhad rizika vhodný k prvotnímu porovnání různých řešení) až po velmi sofistikované matematické modely spojené se simulacemi chování.

Další služby

Kromě specifického zaměření na silniční tunely nabízíme i konzultace a služby v oblasti obecných spolehlivostních a rizikových analýz, které dokážeme upravit dle požadavků zákazníka. Zároveň vyvíjíme vlastní metodiky (založené na Petriho sítích a Monte-Carlo simulacích) pro rozsáhlé a komplikované systémy s vazbami, u kterých tradiční metody typu ETA selhávají a nelze použít exaktní matematické rovnice.