Cesta ke smart gridu.

Chytré řízení dle dynamické ceny energie

Feramat Cybernetics ve spolupráci s progresivním dodavatelem elektrické energie Nano Energies připravil systém pro úsporné řízení spotřeby velkých spotřebičů elektrické energie, u kterých existuje flexibilita v době dodávky energie (tzv. load shifting).

Výhody

Náklady na silovou elektřinu klesnou min. o 10%.
Provoz systému přispívá ke stabilitě rozvodné sítě.
Dle flexibility je stanovena pevná cena za odebranou MWh.

Princip

Spotřeba reflektuje situaci na VDT s elektřinou.
Cloudový řídicí systém klade důraz na dodržení potřeb zákazníka.
Systém lze využít i obráceně, tj. pro flexibilní výrobu energie.

Parametry a podmínky

Minimální velikost jističe 3×100 A
Průběhové měření typu A nebo B
Provozování zařízení v libovolných 10 h denně
Dodavatelem elektrické energie je
Nano Energies Trade s.r.o.

Smart řízení vhodné i pro vytápění/chlazení budov nebo průmyslových procesů, kde je teplo/chlad vyráběno za pomoci elektrické energie a přes akumulační prvek dále využíváno.

Nasazení tohoto typu řízení ale není omezeno jen na HVAC aplikace, ale lze jej s výhodou využít i ve zcela jiných oblastech.

Případová studie

smart_graf

Tepelné čerpadlo je spínáno na základě cenového signálu tak, aby byla v akumulační nádrži vždy dostatečně teplá voda a zároveň docházelo k výrobě v okamžicích nízké ceny na vnitrodenním trhu. Prioritou je tepelný komfort, který musí být dodržen. Model termodynamiky a statistický model spotřeby tepla je nutný k plánování výroby tepla tepelným čerpadlem.

Konkrétní velikost úspory v ceně silové elektřiny závisí na parametrech akumulačního zásobníku, příkonu tepelného čerpadla a charakteru odběru budovy. Pro bližší informace a konkrétní propočet nás kontaktujte.

Kontakt

Algoritmy pro dodržení 1/4 h výkonových kapacit

Prediktivní regulace je ideální nástroj pro regulaci 1/4 h výkonových kapacit, protože je možné implicitně zadávat omezení jak fyzikálního, tak provozního charakteru. Výhodou je úspora v na nákladech na komoditu i v nákladech na rezervovanou kapacitu.

Prediktivní regulace díky modelu dokáže naplánovat spotřebu energie tak, aby nedošlo k překročení limitu. Vhodná je zejména u systémů s delší dynamikou – systémy s akumulací (baterie, akumulační zásobníky, TABS systémy apod.). Model je možné využít i ke správnému nastavení rezervované kapacity.

Případová studie

Na výměníkové stanici jsou 3 topné okruhy a s určitým nasmlouvaným 1/4 maximem výkonu. Klasická regulace si s takovým problémem neumí poradit, je možné pouze heuristicky stanovit nějaká pravidla a doufat v dodržení limitu. Oproti tomu prediktivní regulace má prostředky k dodržení limitu i komfortu.

Obrázek ukazuje reálné průběhy z provozu po vánočním útlumu. Prediktivní regulátor naplánoval dodávku energie 2 dny dopředu a po celou dobu byla spotřeba přesně na hraně odběrového maxima. Běžná regulace by tuto situaci nezvládla: buď by došlo k překročení výkonového limitu nebo by byl omezen tepelný komfort.

smart_graf2