Prediktivní regulace objektu U9

Realizace: jaro 2014

Předmětem projektu byla postupná modernizace systému vytápění objektu U9 v pražské ulici Seydlerova. Jedná se o panelový dům z konce osmdesátých let minulého století, který jako řada dalších podobných objektů, prošel v nedávné době výměnou oken a zateplením fasády. Po tomto provedení stavebně technických zásahů, které měly za cíl snížit energetickou náročnost budovy, bylo také nutné změnit přístup k hospodaření s teplem. To v sobě zahrnovalo adaptaci systému měření a regulace a modernizaci strojních částí kotelny za modernější a energeticky úspornější zařízení.

  • Úspora 26% energie na vytápění
  • Ve druhé etapě dalších 10%
U9

První etapa byla realizována začátkem ledna 2014 a zahrnovala hydraulické vyvážení otopného systému a výměnu systému měření a regulace za systém DOMAT. Sytém DOMAT umožňuje použít moderní algoritmy využívající k řízení energií předpovědi počasí a matematický model tepelného chování budovy. Aby nedocházelo k přetápění budovy, bylo nutné nainstalovat také systém měření vnitřních teplot v několika zvolených bytech. K tomuto účelu byl využit bezdrátový systém měření teplot. Pro komunikaci těchto zařízení s centrální jednotkou sběru dat byl využit domovní rozvod internetu.

Už po realizaci první etapy došlo podle vyhodnocení reálných dat z roku 2014 za období leden až duben k úspoře 26% energie oproti stavu, kdy bylo zatepleno bez úpravy regulace.

Ve druhé etapě je počítáno s odhadovanou úsporou více než 10% díky energeticky hospodárnějším zařízením.