Riziková analýza tunelu Strahov

Realizace: jaro 2009

Provedli jsme rizikovou analýzu Strahovského tunelu z pohledu následků v případě vzniku požáru uvnitř tubusu. Cílem analýzy bylo porovnat jednotlivé varianty rekonstrukce tunelu z pohledu snížení rizika nedostatečné evakuace osob z tunelu v případě vzniku požáru. Druhým klíčovým kritériem byla cena. Výsledkem byla Cost-Benefit analýza jednotlivých variant řešení rekonstrukce včetně výběru nejlepšího kandidáta.