Řízení vzduchotechniky strojovny tunelu Mrázovka, Praha

Realizace: jaro 2014

Navrhli jsme vícerozměrný dynamický regulátor pro řízení ventilačních klapek centrální vzduchotechnické strojovny tunelu Mrázovka v Praze, který zajišťuje vysoce přesné nastavení požadovaných průtoků vzduchu a odsávání zplodin z tunelu.