Riziková analýza tunelů Crapteig a Rofla ve Švýcarsku

Realizace: jaro 2013

Realizovali jsme rizikové analýzy švýcarských silničních tunelů Crapteig (2,2 km) a Rofla (1,1 km) na dálnici A13. K vyhodnocení rizika kolizí, požárů a převozu nebezpečných látek byla použita jednak metodika PIARC QRAM se švýcarským rozšířením a jednak německá směrnice BASt k posouzení bezpečnosti silničních tunelů. Výstupy (hodnoty rizik a FN křivky) analýzy slouží k porovnání jednotlivých variant rekonstrukce obou tunelů a k doporučení nejvhodnější varianty konfigurace únikových cest a ventilace.

tunel-crapteig-01