SOFT STOP – Bezpečnostní dopravní uzávěra silničních tunelů

Realizace: 2014–17

Feramat Cybernetics se společně se Západočeskou univerzitou v Plzni a firmou Technofiber s.r.o. podílí na výzkumném projektu SOFT STOP podpořeném grantem Technologické agentury České republiky v programu ALFA (projekt TA04031111). Cílem projektu je vyvinout a otestovat prototyp bezpečné dopravní uzávěry, která by především při mimořádných situacích dokázala efektivně zastavit či regulovat provoz v městských a dálničních tunelech. Uzávěra by měla doplnit či dokonce nahradit tradiční způsoby zastavování dopravy (např. mechanické závory). Úkolem firmy Feramat Cybernetics je v rámci projektu především vývoj řídicího a komunikačního systému a vypracování rizikové i provozní analýzy uzávěry.

tacr-softstop