Prediktivní regulace ZŠ v Líbeznicích
s využitím dynamické ceny elektrické energie

Realizace: léto - podzim 2015

Na moderní budově základní školy v Líbeznicích firma Feramat Cybernetics realizovala pilotní projekt spojení prediktivní regulace vytápění a chlazení s předpovědí ceny elektrické energie na vnitrodenním trhu (ve spolupráci s firmou Nano Energies). Hlavním zdrojem tepla a chladu je zde tepelné čerpadlo, které dodává energii do akumulačních nádob a do aktivovaného betonu ve stropě budovy (sálavé stropy).

Řídicí systém dodaný firmou Feramat Cybernetics ovládá chod tepleného čerpadla (BACnet), řídí výrobu TUV, tepla a chladu pro vzduchotechniku a pomocí MPC reguluje stropní vytápění/chlazení. Chod akumulace je řízen nejen podle potřeby budovy, ale také dle předpovědi ceny elektrické energie na vnitrodenním trhu (tj. v případě levné elektřiny se energie akumuluje do stropu a akumulačních nádob). Dodaný systém je tedy nadřazenou vrstvou spojující všechny subsystémy vytápění a chlazení v budově. Správa ZŠ má díky online vizualizaci kdykoli představu v jakém stavu se budova nachází a v případě poruch se jí zašlou alarmové SMS.

Média

Moderní budově nového pavilonu ZŠ v Líbeznicích včetně toho, jak zde funguje prediktivní regulace, se věnuje David Šťáhlavský v pořadu Trendy (Český rozhlas), kam si pozval mimo jiné starostu Líbeznic Martina Kupku, architekta Adama Halíře (ateliér Projektil) a projektanta tepelného systému Ondřeje Hlaváčka (TechOrg): [MP3]

Budova nového pavilonu ZŠ Líbeznice se také objevila v pořadu architekta Adama Gebriana Gebrian versus Líbeznice.

Libeznice