Řídicí systém mobilního simulátoru deště

Realizace: 2015 – 2016

Feramat Cybernetics realizoval nový řídicí systém renovovaného mobilního simulátoru deště Fakulty stavební ČVUT. Systém je postaven na modulárním PLC WAGO 750-8202, které nabízí mimo jiné logování údajů z měření přímo na datovou kartu. Projekt obsahoval návrh s realizací základního řídicího systému po stránce jak hardwaru, tak i ovládacího softwaru, uživatelského rozhraní s vizualizací a zpětnovazební regulace tlaku. Chod simulátoru je vyladěn, takže uživatel nemusí nastavovat žádné parametry. Operátor pouze prostřednictvím vizualizace vybere, jakou intenzitu srážek si přeje a ŘS sám ovládá chod i ukládání měření. Uživatelské rozhraní lze spustit na libovolném PC, tabletu i smartphone, který je připojen do lokální Wi-Fi sítě simulátoru. Systém byl úspěšně vyzkoušen v praxi v polních podmínkách. Naměřené hodnoty se již nemusí zaznamenávat ručně nebo s použitím autonomních záznamníků dat a následně srovnávat časy pořízení apod., tedy postupovat způsoby náchylnými ke vzniku chyb – uživatel si pouze stáhne soubor typu CSV nebo může průběhy sledovat online v internetovém prohlížeči.

V dalších fázích se systém bude doplňovat o další senzory sledovaných veličin (např. průtoky, objem srážek atd.).

Média

Článek o řídicím systému mobilního simulátoru deště, který firma Feramat Cybernetics realizovala pro Fakultu stavební ČVUT, lze nalézt v časopise Automa v čísle 7/2016: [PDF]

Destovy simulator