Modernizace tepelného hospodářství objektu KB Spálená, Praha

Realizace: podzim 2013

Firma Feramat Cybernetics s.r.o. realizovala modernizaci systému vytápění kancelářské budovy KB Spálená v Praze. Již z větší části nefunkční a neudržovaný řídicí systém byl revitalizován s tím, že většina původních vstupně-výstupních periferií systému byla zachována. Jádro řídicího systému – PLC – bylo ovšem vyměněno za výkonnější moderní typ. Dále byla vytvořena vizualizace pro správce objektu včetně zasílání alarmových SMS a emailů v případě detekce problémů. V další fázi bylo do vybraných místností budovy nasazeno měření teploty, které bude využito pro návrh detailního fyzikálního modelu tvořícího základ systému pro energeticky úsporné vytápění budovy. Tento systém prediktivní regulace bude realizován v další etapě projektu.

kb-spalena